اجاره خودرو، اجاره ماشین، کرایه خودرو، اتومبیل کرایه تهران رنت کار

اجاره ماشین در تهران

اجاره ماشین در تهران قدیم

اجاره ماشین تهران رنت کار

Advertisement

“اولین شرکت اجاره ماشین در تهران متعلق به شرکت اجاره ماشین بدون راننده “رایزن کب سرویس

این شرکت در سال 1334 با اجاره ماشین های بدون راننده و با راننده اولین شرکتی است که در صنعت اجاره خودرو تهران راه اندازی شده .

محل کار این شرکت واقع در خیابان جردن بوده، البته این شرکت واقعا در این مکان حضور داشته و مثل الان نبوده که به صورت اسمی و فرضی اعلام بکنه شرکت در آن جاست. متاسفانه در حال حاضر نزدیک به 4-5 مرکز اجاره ماشین در تهران وجود دارند که یا دفتر و محل کار مشخصی ندارند و یا در مکان های دیگری هستند و به صورت جعلی محل شرکت خود را در نقشه گوگل خیابان جردن معرفی کرده . در صورت مراجعه به آن مکان متوجه خاوهید شد نه شرکت اجاره ماشین ی در این محل بوده و نه ارتباطی به آن مکان دارند.

اجاره ماشین تهران به زودی انفجارهای خود را بعد از یک غیبت یک ماهه آغاز خواهد کرد. منتظر ما باشید.

Advertisement

اجاره ماشین تهران

تهران رنت کار


Share This Story

Get our newsletter